Afdruk

Bedrijfsgegevens

Babylon Sauna GmbH
Friesenstr. 23-25
50670 Keulen

Contactpersoon

Bodo Plohr

Tel: +49 (0) 221 - 420 745 77
Fax: +49 (0) 221 - 169 910 44
info [ at ] babylon-cologne.de

Handelsregister:

Handelsregister: HRB 65726
Bevoegde rechterlijke instantie: Kantongerecht Keulen
UST.-IDNr.: DE 266 782 735

Overige toezichthouders:

Regelgevende instantie Keulen
Vertegenwoordigd door de burgemeester
Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Keulen

Illustratieverantwoording & copyright:

Het auteursrecht van alle overige afbeeldingen ligt bij Stephan Collet en Sebastian Weber.
Alle teksten, foto’s en grafische illustraties op dit domein zijn auteursrechtelijk beschermd. Als je deze zou willen gebruiken, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je dan eventueel in contact brengen met de auteur/fotograaf of de rechthebbende.

Exoneratieclausule

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de getoonde informatie. Schadeclaims tegen de auteur, die zich betrekken op materiële of immateriële schade, die door gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie, d.w.z. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn in beginsel uitgesloten, als de auteur geen grove nalatigheid verweten kan worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich het recht voor om delen van de site of het hele aanbod zonder aankondiging te veranderen, verwijderen of aan te vullen, of de toegankelijkheid tijdelijk of permanent op te heffen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere sites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is de auteur alleen aansprakelijk te stellen in geval van illegaal gebruik indien de auteur kennis had van de inhoud, en het hem technisch gezien mogelijk was het illegale gebruik ervan te verhinderen. De auteur verklaart nadrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links de desbetreffende gelinkte sites geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige opzet en inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites die na het plaatsen van de links gewijzigd is. Deze verklaring geldt voor alle geplaatste links en alle verwijzingen binnen het eigen internetaanbod. In het geval van illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit verkeerd gebruik of niet-gebruik ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk, en niet diegene die slechts via een link naar de respectievelijke publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur moet te allen tijde in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte afbeeldingen en teksten in acht nemen, zijn eigen afbeeldingen of teksten gebruiken of afbeeldingen en teksten waarop geen auteursrecht rust. Alle handelsmerken genoemd binnen het internetaanbod zijn onderhevig aan het op dat moment geldende wetgeving en de eigendomsrechten van hun respectievelijke eigenaren. Alleen door de vermelding is echter niet de conclusie te trekken dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het auteursrecht op gepubliceerde, door de auteur gecreëerde objecten ligt enkel en alleen bij de auteur. Reproductie of gebruik van zulke afbeeldingen of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet geoorloofd.

4. Gegevensbescherming

Als in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, etc.), dan is het prijsgeven van deze gegevens van de gebruiker op strikt vrijwillige basis. Het beroep op en de betaling van alle aangeboden diensten is geoorloofd – zover technisch mogelijk en redelijk – zonder opgave van dergelijke gegevens, d.w.z. onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem. Hiervoor kunt u onze verklaring gegevensbescherming raadplegen.

5. Gebruik van Facebook- plugins

Op deze site worden Facebook-plugins gebruikt. Deze zijn eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Als u onze sites bezoekt met een dergelijke plugin wordt verbinding gemaakt met de Facebook-servers, en daarmee wordt de plugin door een signaal aan uw browser op de site getoond. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke site u bezocht heeft. Als u op uw Facebook-profiel bent ingelogd, voegt Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersprofiel. Bij gebruik van de plugin-functies (bijvoorbeeld het klikken van de “like” knoppen of het achterlaten van een bericht) wordt deze informatie in verband gebracht met uw Facebook-profiel, wat u alleen kunt verhinderen door het uitschakelen van de plugins. Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

6. Gebruik van Google Analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”)). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstgegevens die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de site mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de site wordt doorgaans aan een Amerikaanse Google-server doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze site wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over het Europese economische gebied van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Amerikaanse Google-server overgedragen en afgekort. In opdracht van de beheerder van deze site gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de site te beoordelen, om verslagen te maken over de site-activiteiten en om het site-gebruik of internetgebruik van gerelateerde dienstverleningen in kaart te brengen voor de beheerder. Het IP-adres gekoppeld aan uw browser wordt niet samengevoegd met andere door Google verzamelde gegevens. U kunt het opslaan van cookies via uw browser-instellingen verhinderen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze site kunt benutten. U kunt verhinderen dat de cookie informatie verzamelt (inclusief uw IP-adres) en naar Google stuurt, evenals het verwerken van deze gegevens, door op de volgende link te klikken en de browser-plugin (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te installeren en te downloaden.
Meer informatie hierover vindt u op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). We wijzen u erop dat op deze site de Google Analytics-code “gat._anonymizeIp();” toegevoegd is, voor anonieme opslag van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking).

7. Juridische geldigheid van deze exoneratieclausule

De exoneratieclausule is als deel van het internetaanbod te beschouwen, waarnaar op deze site verwezen wordt. Als delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig conform de geldende wetgeving zijn, dan heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van het document.